สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 KidBright.info : พัฒนาโดย ร้านไอโอเอ็กซ์ฮ๊อบ
microBlock Project Challeng การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์โดยใช้โปรแกรม microBlock IDE

เพิ่มความสามารถ