สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 KidBright.info : พัฒนาโดย บริษัท อาร์ทรอน ชอป จำกัด
iPORT
iPORT

iPORT

รายละเอียด (Description)

สร้างเมื่อ วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563 12:34 น. • อัพเดทเมื่อ วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2563 15:20 น. • โดย INEX

ปลั๊กอินเสริม เพิ่มบล็อกควบคุม I/O และเซอร์โวมอเตอร์ในบอร์ด KidBright V1.5 ให้ KidBrightIDE

การติดตั้ง

  1. ดาวน์โหลดไฟล์ปลั๊กอินจากส่วนล่างของหน้านี้ จะได้ไฟล์ iPORT_vx.x.x.zip
  2. เปิดโปรแกรม KidBrightIDE กด Plugins > Install Plugins
  3. เลือกไฟล์ปลั๊กอิน (iPORT_vx.x.x.zip) ที่ดาวน์โหลดไว้
  4. โปรแกรม KidBrightIDE จะปิดแล้วเปิดใหม่ บล็อกใหม่จะอยู่ในเมนู Plugin > iPORT

การใช้งาน

ปลั๊กอินนี้ มีบล็อกให้เลือกใช้งานในเมนู iPORT ดังนี้

บล็อกภาษาไทย บล็อกภาษาอังกฤษ

บล็อกเขียนค่าดิจิทัล

บล็อกภาษาไทย บล็อกภาษาอังกฤษ
บล็อกเขียนค่าดิจิทัล digital write

ใช้เขียนค่าดิจิทัลไปที่ช่อง OUT1 OUT2 18 19 และ 23 โดยบล็อกจะรับค่าเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม 0 หรือ 1

บล็อกอ่านค่าดิจิทัล

บล็อกภาษาไทย บล็อกภาษาอังกฤษ
บล็อกอ่านค่าดิจิทัล digital read

ใช้อ่านค่าดิจิทัลจากช่อง IN1 IN2 IN3 IN4 18 19 และ 23 โดยบล็อกจะให้ค่าเป็นตัวเลข 0 หรือ 1

บล็อกอ่านค่าแอนะล็อก

บล็อกภาษาไทย บล็อกภาษาอังกฤษ
บล็อกอ่านค่าแอนะล็อก analog read

ใช้อ่านค่าแอนะล็อกจากช่อง IN1 IN2 IN3 IN4 โดยบล็อกจะให้ค่าเป็นตัวเลข 0 ถึง 4095 (12 บิต)

บล็อกเขียนค่าแอนะล็อก

บล็อกภาษาไทย บล็อกภาษาอังกฤษ
บล็อกเขียนค่าแอนะล็อก analog write

ใช้สร้างสัญญาณ PWM ที่ช่อง OUT1 OUT2 18 19 และ 23 โดยบล็อกจะรับค่าเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม 0 ถึง 1023

บล็อกควบคุมเซอร์โวมอเตอร์

บล็อกภาษาไทย บล็อกภาษาอังกฤษ
บล็อกควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ servo

ใช้ควบคุมองศาการหมุนของเซอร์โวมอเตอร์ที่ช่อง SERVO1 SERVO2 OUT1 และ OUT2 บล็อกจะรับค่าเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม 0 ถึง 179 (หน่วยองศา)

บล็อกเขียนค่ายูเอสบี

บล็อกภาษาไทย บล็อกภาษาอังกฤษ
บล็อกเขียนค่ายูเอสบี USB write

ใช้เขียนค่าดิจิทัลไปที่ช่อง USB ของบอร์ด KidBright

บล็อกสลับสถานะยูเอสบี

บล็อกภาษาไทย บล็อกภาษาอังกฤษ
บล็อกสลับสถานะยูเอสบี USB toggle

ใช้เขียนค่าดิจิทัลไปที่ช่อง USB ของบอร์ด KidBright โดยสลับสถานะปัจจุบันของช่อง USB

บล็อกอ่านสถานะยูเอสบี

บล็อกภาษาไทย บล็อกภาษาอังกฤษ
บล็อกอ่านสถานะยูเอสบี USB read

ใช้อ่านค่าสถานะปัจจุบันของช่อง USB ให้ค่าเป็นตัวเลขสถานะทางลอจิก 0 หรือ 1

บล็อกเขียนค่าแอนะล็อกยูเอสบี

บล็อกภาษาไทย บล็อกภาษาอังกฤษ
บล็อกเขียนค่าแอนะล็อกยูเอสบี USB analog write

ใช้ส่งค่า PWM ไปที่ช่อง USB ของบอร์ด KidBright เพื่อ ควบคุมความสว่างของแอลอีดี , ควบคุมความเร็วมอเตอร์ , ควบคุมอุณหภูมิของขดลวดความร้อน กำหนดค่าได้ 0 ถึง 1023

เวอร์ชั่น (Version)

iPORT V1.1.0

iPORT V1.0.0

ความคิดเห็น (Comment)

x

ตัวอย่างบล็อก