สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 KidBright.info : พัฒนาโดย บริษัท อาร์ทรอน ชอป จำกัด
iAC
iAC

iAC

รายละเอียด (Description)

สร้างเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2563 17:41 น. • อัพเดทเมื่อ วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2563 19:27 น. • โดย INEX

ปลั๊กอินสำหรับบอร์ด KidBright32 V1.5i by INEX (บอร์ด KidBright32 รุ่นที่ผลิตโดย INEX) เพิ่มบล็อกเกี่ยวกับไอซี LSM303AGR Accelerometer + Magnetometer

การติดตั้ง

แนะนำให้ใช้ปลั๊กอินนี้ร่วมกับโปรแกรม KidBrightIDE ตั้งแต่เวอร์ชั่น 1.4 ขึ้นไป โดยมีขั้นตอนติดตั้งปลั๊กอินดังนี้

[1] ดาวน์โหลดไฟล์ปลั๊กอินจากส่วนล่างของหน้านี้ ได้ไฟล์ iAC_v.1.0.0_plugin.zip

[2] เปิดโปรแกรม KidBrightIDE ขึ้นมา

[3] กดที่เมนู Plugins เลือก Install Plugins

[4] เลือกไฟล์ iAC_v.1.0.0_plugin.zip แล้วกด Open

[5] รอติดตั้งปลั๊กอินซักครู่

[6] เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว บล็อกจะเพิ่มเข้ามาในเมนู Plugins > iAC

บล็อกที่มีให้ใช้งาน

ในปลั๊กอิน iAC มีบล็อกให้ใช้งานดังนี้

บล็อกขณะเกิดเหตุการณ์ (on ...)

บล็อกภาษาไทย บล็อกภาษาอังกฤษ

บล็อกขณะเกิดเหตุการณ์ (on ...) ใช้ตรวจจับเหตุการณ์

 • เขย่าบอร์ด (shake)
 • ตั้งบอร์ดขึ้น (board up)
 • หันบอร์ดลง (board down)
 • บอร์ดเงยหน้า (screen up)
 • บอร์ดคว่ำหน้า (screen down)
 • บอร์ดเอียงซ้าย (tilt left)
 • บอร์ดเอียงขวา (tilt right)
 • บอร์ดตกอย่างอิสระ (free fall)

โดยเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น บล็อกที่อยู่ภายในบล็อกนี้จะถูกเรียกขึ้นมาทำงาน

บล็อกอ่านค่าความเร่ง (mg)

บล็อกภาษาไทย บล็อกภาษาอังกฤษ

ใช้อ่านค่าความเร่งที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลกในแนวแกน x y z และ strength ให้ค่าเป็นตัวเลขจำนวนเต็มหน่วย mg

บล็อกเข็มทิศ

บล็อกภาษาไทย บล็อกภาษาอังกฤษ

ใช้อ่านค่าองศาแบบเข็มทิศ ให้ค่าเป็นตัวเลขจำนวนเต็มในหน่วยองศา

บล็อกกำลังเกิดเหตุการณ์ ... ?

บล็อกภาษาไทย บล็อกภาษาอังกฤษ
5lXaoz.png

ใช้ตรวจสอบว่าขณะนี้กำลังเกิดเหตุการณ์ที่เลือกหรือไม่ โดยเลือกเหตุการณ์ที่ต้องการตรวจสอบได้ดังนี้

 • เขย่าบอร์ด (shake)
 • ตั้งบอร์ดขึ้น (board up)
 • หันบอร์ดลง (board down)
 • บอร์ดเงยหน้า (screen up)
 • บอร์ดคว่ำหน้า (screen down)
 • บอร์ดเอียงซ้าย (tilt left)
 • บอร์ดเอียงขวา (tilt right)
 • บอร์ดตกอย่างอิสระ (free fall)

ให้ค่าเป็นจริง (true) หรือเท็จ (false)

บล็อกการเอียง

บล็อกภาษาไทย บล็อกภาษาอังกฤษ

ใช้ตรวจจับการเอียงบอร์ดแนว pitch และ roll ค่าที่ได้จะเป็นองศาการเอียงบอร์ด 180 ถึง -180 องศา ในขณะที่บอร์ดเงยหน้าขึ้นและขนานกับพื้นโลก ค่าที่ได้จะเป็น 0

บล็อกสนามแม่เหล็ก

บล็อกภาษาไทย บล็อกภาษาอังกฤษ

ใช้อ่านค่าสนามแม่เหล็กที่อยู่รอบ ๆ บอร์ดในแนวแกน x y z และ strength ให้ค่าเป็นตัวเลขทิศนิยม 1 ตำแหน่งในหน่วย uT

บล็อกปรับจูนเซ็นเซอร์เข็มทิศ

บล็อกภาษาไทย บล็อกภาษาอังกฤษ

เมื่อบล็อกนี้ถูกเรียกขึ้นมาทำงาน บอร์ดจะเข้าสู่ขบวนการปรับจูนเซ็นเซอร์เข็มทิศโดยให้ผู้ใช้เอียงบอร์ดในทิศทางต่าง ๆ เพื่อปรับจูนค่า หลังเรียกใช้งานบล็อกนี้ค่าที่ได้จากบล็อกเข็มทิศจะมีความเที่ยงตรงมากขึ้น

บล็อกตั้งค่าความเร่งสูงสุด

บล็อกภาษาไทย บล็อกภาษาอังกฤษ

ใช้ตั้งค่าเซ็นเซอร์วัดความเร่งโดยกำหนดว่าให้เซ็นเซอร์สามารถวัดค่าได้สูงสุดกี่ g

บล็อก EEPROM บันทึกค่า

บล็อกภาษาไทย บล็อกภาษาอังกฤษ

ใช้บันทึกค่าตัวเลข ตัวอักษร ตัวแปร โดยมีให้เลือกบันทึก 1 ไบต์ 2 ไบต์ หรือ 4 ไบต์ โดยกำหนดตำแหน่งที่ต้องการนำค่าไปเก็บไว้ได้ กำหนดตำแหน่งได้ 0 ถึง 127

บล็อก EEPROM อ่านค่า

บล็อกภาษาไทย บล็อกภาษาอังกฤษ

ใช้อ่านค่าตัวเลขออกมาจาก EEPROM ในตำแหน่งที่ต้องการ โดยมีให้อ่านค่าได้ 1 ไบต์ 2 ไบต์ หรือ 4 ไบต์ กำหนดตำแหน่งได้ 0 ถึง 127

ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมให้บัสเซอร์ส่งเสียงเมื่อบอร์ดกำลังตกอย่างอิสระ

บล็อกภาษาไทย บล็อกภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมให้บัสเซอร์ส่งเสียงเมื่อบอร์ดกำลังตกอย่างอิสระ

ติดต่อกับเรา

แจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่ https://inex.co.th/shop/contact-us/ หรือ https://github.com/maxpromer/iAC/issues

เวอร์ชั่น (Version)

iAC V1.1.1

iAC V1.0.1

iAC_v.1.0.0_plugin.zip

ความคิดเห็น (Comment)

x

ตัวอย่างบล็อก