สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 KidBright.info : พัฒนาโดย บริษัท อาร์ทรอน ชอป จำกัด
OpenKB
OpenKB

OpenKB

รายละเอียด (Description)

สร้างเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 21:41 น. • อัพเดทเมื่อ วันอังคารที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2562 08:55 น. • โดย INEX

ปลั๊กอินเสริม เพิ่มบล็อกเกี่ยวกับบอร์ด OpenKB ในโปรแกรม KidBrightIDE

ส่วนประกอบของบอร์ด OpenKB

การติดตั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์ปลั๊กอินจากส่วนล่างของหน้านี้ จะได้ไฟล์ openkb_vx.x.x.zip

กรณีติดตั้งโปรแกรม KidBrightIDE ด้วยไฟล์ .exe

  1. เปิดโปรแกรม KidBrightIDE กด Plugins > Install Plugins
  2. เลือกไฟล์ปลั๊กอิน (openkb_vx.x.x.zip) ที่ดาวน์โหลดไว้
  3. โปรแกรม KidBrightIDE จะปิดแล้วเปิดใหม่ บล็อกใหม่จะอยู่ในเมนู OpenKB

กรณีติดตั้งด้วย Gitlab

  1. คลายไฟล์ openkb_vx.x.x.zip ออกมาด้วยโปรแกรม WinRAR หรือ 7-zip จะได้โฟลเดอร์ openkb
  2. ย้ายโฟลเดอร์ openkb ไปไว้ในโฟลเดอร์ plugins ซึ่งจะอยู่ในโฟลเดอร์ kbide ณ ที่ ๆ สั่ง Clone มา
  3. เปิดโปรแกรม KidBrightIDE ขึ้นมา จะมีเมนู OpenKB เพิ่มขึ้นมา

การใช้งาน

ปลั๊กอินนี้ มีบล็อกให้เลือกใช้งานในเมนู OpenKB ดังนี้

บล็อกอ่านค่าดิจิทัล

บล็อกภาษาไทย บล็อกภาษาอังกฤษ
บล็อกอ่านค่าดิจิทัล digital read

ใช้อ่านค่าดิจิทัลจากช่อง IN1 IN2 IN3 IN4 DAC1 18 19 23 และ 17 โดยบล็อกจะให้ค่าเป็นตัวเลข 0 หรือ 1

บล็อกเขียนค่าดิจิทัล

บล็อกภาษาไทย บล็อกภาษาอังกฤษ
บล็อกเขียนค่าดิจิทัล digital write

ใช้เขียนค่าดิจิทัลไปที่ช่อง OUT1 OUT2 DAC1 18 19 23 และ 17 โดยบล็อกจะรับค่าเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม 0 หรือ 1

บล็อกอ่านค่าแอนะล็อก

บล็อกภาษาไทย บล็อกภาษาอังกฤษ
บล็อกอ่านค่าแอนะล็อก analog read

ใช้อ่านค่าแอนะล็อกจากช่อง IN1 IN2 IN3 และ IN4 โดยบล็อกจะให้ค่าเป็นตัวเลข 0 ถึง 4095 (12 บิต)

บล็อกเขียนค่าแอนะล็อก

บล็อกภาษาไทย บล็อกภาษาอังกฤษ
บล็อกเขียนค่าแอนะล็อก analog write

ใช้สร้างสัญญาณ PWM ที่ช่อง OUT1 OUT2 DAC1 18 19 23 และ 17 โดยบล็อกจะรับค่าเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม 0 ถึง 1023

บล็อกควบคุมเซอร์โวมอเตอร์

บล็อกภาษาไทย บล็อกภาษาอังกฤษ
บล็อกควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ servo

ใช้ควบคุมองศาการหมุนของเซอร์โวมอเตอร์ที่ช่อง OUT1 OUT2 DAC1 18 19 23 และ 17 บล็อกจะรับค่าเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม 0 ถึง 179 (หน่วยองศา)

เวอร์ชั่น (Version)

OpenKB V1.3.0

OpenKB V1.2.1

OpenKB V1.2.0

OpenKB V1.1.1

OpenKB V1.1.0

OpenKB V1.0.1

ความคิดเห็น (Comment)

x

ตัวอย่างบล็อก