สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 KidBright.info : พัฒนาโดย บริษัท อาร์ทรอน ชอป จำกัด
Bluetooth Classic การเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ
Bluetooth Classic การเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ

Bluetooth Classic การเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ

รายละเอียด (Description)

สร้างเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2561 09:43 น. • อัพเดทเมื่อ วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2561 21:47 น. • โดย ArtronShop

สื่อสารระหว่าง KidBright กับโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ

การติดตั้ง

ติดตั้ง ไลบารี่บลูทูธสำหรับ KidBrightIDE

ปลั๊กอินนี้ต้องติดตั้งไลบารี่ให้กับโปรแกรม KidBrightIDE เพิ่มเติม โดยดูรายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/2Tc1GX5

ติดตั้งด้วย Source

รองรับทุก OS ให้ดาวน์โหลดไฟล์เวอร์ชั่น Source Code มา แล้วแตกไฟล์ จะได้โฟลเดอร์ bluetooth ให้ย้ายโฟลเดอร์ bluetooth นี้ ไปไว้ในโฟลเดอร์ [ไดร์ที่ติดตั้ง Windows]\Users[Username]\AppData\Local\KidBright\app-[version]\resources\app\kbide\plugins

ติดตั้งด้วยตัวช่วยติดตั้ง

รองรับเฉพาะ Windows เท่านั้น ให้ดาวน์โหลดไฟล์เวอร์ชั่น .exe installer เมื่อคลายไฟล์ .zip ออกมา จะได้ไฟล์ Bluetooth Classic plugin for KidBrightIDE.exe ให้ดับเบิลคลิกเปิดไฟล์นี้

  • กรณีติดตั้งโปรแกรม KidBrightIDE ด้วยไฟล์ .exe - ให้กดปุ่ม Extract ได้เลย หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว หน้าต่างโปรแกรมติดตั้งจะปิดอัตโนมัติ
  • กรณีติดตั้งด้วยการ Clone จาก GitLab - กดปุ่ม Browse... เลือกโฟลเดอร์ kbide แล้วกดปุ่ม Extract ได้เลย หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว หน้าต่างโปรแกรมติดตั้งจะปิดอัตโนมัติ

การใช้งาน

มีบล็อกให้ใช้งาน ดังนี้ (ทดลองลากบล็อกโดยกดที่ ดูบล็อกตัวอย่าง ของ Bluetooth Classic V1.0 (Source code))

บล็อกเริ่มต้นใช้งานบลูทูธ

ใช้กำหนดชื่อของบลูทูธที่จะให้แสดง เมื่อใช้โทรศัพท์มือถือสแกน บล็อกนี้จำเป็นต้องมีหากต้องการใช้บลูทูธ

บล็อกขณะรอยืนยันรหัสผ่าน

เป็นบล็อกที่ให้ใส่บล็อกเข้าไปภายในได้ โดยบล็อกที่อยู่ภายในจะถูกเรียกเมื่อโทรศัพท์มือถือ กำลังจะเชื่อมต่อบลูทูธ

บล็อกอ่านรหัสผ่าน

ใช้งานคู่กับบล็อกขณะรอยืนยันรหัสผ่าน เพื่อให้แสดงผลรหัสผ่านที่ต้องกรอกเพื่อเชื่อมต่อบลูทูธในโทรศัพท์มือถือ ให้ค่าเอาต์พุตเป็น String

บล็อกเมื่อได้รับข้อมูลแล้ว

เป็นบล็อกที่ให้ใส่บล็อกเข้าไปภายในได้ โดยบล็อกที่อยู่ภายในจะถูกเรียกเมื่อโทรศัพท์มือถือส่งข้อมูลเข้ามาที่บอร์ด KidBrightIDE ผ่านบลูทูธ

บล็อกอ่านข้อมูลที่ส่งเข้ามา

ใช้งานคู่กับบล็อกเมื่อได้รับข้อมูลแล้ว เพื่ออ่านข้อมูลที่โทรศัพท์มือถือส่งเข้ามา แล้วนำข้อมูลไปแสดงผล รือประมวลผลต่อไป

บล็อกความยาวของข้อมูลที่ส่งเข้ามา (เวอร์ชั่น 1.1)

ใช้อ่านค่าความยาวของข้อมูลที่ส่งมาในรอบนั้น ๆ ว่ามีความยาวกี่ไบต์ ให้ค่าออกมาเป็นตัวเลข

บล็อกอ่านข้อมูล 1 ไบต์ (เวอร์ชั่น 1.1)

ใช้อ่านข้อมูลครั้งละ 1 ไบต์ (หรือ 1 ตัวอักษร) โดยให้ค่าออกมาเป็นตัวเลข ที่อยู่ในรูปของรหัสแอสกี้ (ASCII)

บล็อกส่งข้อความ

ใช้ส่งข้อความ ตัวเลข ค่าตรรกะ ไปยังโทรศัพท์มือถือ

ตัวอย่างการใช้งาน

ส่งค่าอุณหภูมิจากเซ็นเซอร์บนบอร์ด KidBright เข้าโทรศัพท์มือถือ แสดงผลบนแอพ ฯ Bluetooth Terminal

ให้ต่อบล็อกดังนี้

9Q3A0W.png

แล้วอัพโหลดลงบอร์ด KidBright ให้เรียบร้อย

จากนั้นที่โทรศัพท์มือถือ ให้ดาวน์โหลดแอพ ฯ Bluetooth Terminal มาลง โดยค้นหาได้จาก Google Play หรือ https://bit.ly/2Act1S7

เชื่อมต่อบอร์ด KidBright โดยจับคู่อุปกรณ์ก่อน ให้เข้าไปที่เมนู บลูทูธ (แต่ละเครื่องหน้าจอจะไม่เหมือนกัน) กดปุ่มค้นหา ชื่อ My Temp จะขึ้นมา ให้กดที่ชื่อเพื่อเชื่อมต่อได้เลย

9Q9d0e.png

จากนั้นจะมีหน้าต่างให้ยืนยันรหัสผ่าน ให้กดปุ่ม จับคู่ เพื่อจับคู่อุปกรณ์

9Q90cl.png

เมื่อจับคู่แล้ว ชื่ออุปกรณ์จะไปอยู่ในส่วน อุปกรณ์ที่จับคู่

9Q972k.png

เปิดแอพ ฯ Bluetooth Terminal ขึ้นมา เลือกอุปกรณ์ที่ชื่อ My Temp แล้วกดปุ่ม Connect

9Q9zTE.png

หากเชื่อมต่อสำเร็จ ค่าอุณหภูมิที่วัดได้ จะแสดงขึ้นมาแล้ว โดยจะอัพเดทค่าทุก ๆ 2 วินาที

9Q9Syv.png

การต่อยอด

ใช้ MIT App Inventor หรือ Thunkable สร้างแอพ ฯ ทำเป็นหน้าจอแสดงผลสวย ๆ ได้

เวอร์ชั่น (Version)

Bluetooth Classic V1.1 (.exe Installer)

Bluetooth Classic V1.1 (Source code)

Bluetooth Classic V1.0 (Source code)

Bluetooth Classic V1.0 (.exe Installer)

ความคิดเห็น (Comment)

x

ตัวอย่างบล็อก