สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 KidBright.info : พัฒนาโดย บริษัท อาร์ทรอน ชอป จำกัด
GoGo Bright - โกโกไบร์ท
GoGo Bright - โกโกไบร์ท

GoGo Bright - โกโกไบร์ท

รายละเอียด (Description)

สร้างเมื่อ วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2561 21:55 น. • อัพเดทเมื่อ วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2562 16:30 น. • โดย Marutpong

ปลั๊กอินสำหรับบอร์ด GoGo Bright ใช้สำหรับขยายพอร์ทอินพุต/เอาต์พุตให้กับบอร์ด KidBright สามารถอ่านค่าจากเซ็นเซอร์อนาลอก สั่งงานขับมอเตอร์ และควบคุมเซอร์โว ให้ประสบการณ์การใช้งานใกล้เคียงกับโกโกบอร์ด (gogoboard.org)

พัฒนาโดยห้องวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีการเรียนรู้ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การติดตั้งปลั๊กอิน

 1. ดาวน์โหลดไฟล์ gogo-bright-installer.zip
 2. แตกไฟล์ออกมาจะได้ gogo-bright-installer.exe
 3. Double-click เปิดไฟล์ และทำการติดตั้งโดยคลิกปุ่ม Install

  หากติดตั้งแล้วไม่ปรากฏปลั๊กอิน ให้เปลี่ยน Destination Folder เป็น C:\Users[Username ของแต่ละคน]\AppData\Local\KidBright\app-[version ของ Kidbright IDE]\resources\app\kbide\plugins

 4. เมื่อเปิดโปรแกรม KidBrightIDE จะมีคำสั่งให้ใช้งานในหมวด ปลั๊กอิน > โกโกไบร์ท

ตัวอย่างคำสั่ง

บล็อกคำสั่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติมโดยละเอียด [ไปยังเว็ปไซต์] ประกอบด้วย

 • คำอธิบายส่วนประกอบของ GoGo Bright
 • การเตรียมพร้อมการใช้งานและการเชื่อมต่อกับ Kidbright
 • การใช้งานเซ็นเซอร์
 • การใช้งานมอเตอร์
 • การใช้งานเซอร์โว
 • การใช้งานร่วมกับ ScratchX
 • ตัวอย่างการใช้งาน
 • อื่นๆ

เวอร์ชั่น (Version)

v1.1.2

v1.1.1

v1.1.0

v1.0.0

ความคิดเห็น (Comment)

x

ตัวอย่างบล็อก