สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 KidBright.info : พัฒนาโดย บริษัท อาร์ทรอน ชอป จำกัด
KidMotor V4
KidMotor V4

KidMotor V4

รายละเอียด (Description)

สร้างเมื่อ วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2565 23:28 น. • อัพเดทเมื่อ วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ.2565 00:34 น. • โดย ArtronShop

ปลั๊กอินเสริมสำหรับบอร์ด KidMotor V4 บอร์ดขับมอเตอร์สำหรับ KidBright32 ใช้ทำหุ่นยนต์วิ่งตามเส้น หุ่นยนต์บังคับ หุ่นยนต์หลบหลีกสิ่งกีดขวาง รองรับการเชื่อมต่อมอเตอร์ เซอร์โวมอเตอร์ และขยาย I/O มีแบตเตอรี่และวงจรชาร์จในตัว

อ่านเอกสารการใช้งานฉบับเต็มได้ที่ [คู่มือการใช้งาน KidMotor V4]()

การติดตั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์ปลั๊กอิน KidMotorV4_v1.0.0_plugin.zip ที่ด้านล่างของหน้านี้ จากนั้นเปิดโปรแกรม KidBrightIDE ขึ้นมา กดที่ Plugins เลือก Install Plugins จากนั้นรอติดตั้งปลั๊กอินซักครู่ แล้วโปรแกรม KidBrightIDE จะปิดแล้วเปิดใหม่อัตโนมัติ จากนั้นกดที่เมนู Plugins > KidMotor V4 จะมีบล็อกใหม่เพิ่มเข้ามาแล้ว

บล็อกที่มีให้ใช้งาน

มีบล็อกให้ใช้งานดังนี้

8gpYgR.png

8gpS78.png

บล็อกวิ่งไปข้างหน้า

ใช้สั่งให้หุ่นยนต์วิ่งไปข้างหน้า ด้วยความเร็ว และเวลาที่กำหนด โดยเมื่อครบเวลาแล้ว หุ่นยนต์จะหยุดวิ่งอัตโนมัติ

บล็อกวิ่งถอยหลัง

ใช้สั่งให้หุ่นยนต์วิ่งถอยหลัง ด้วยความเร็ว และเวลาที่กำหนด โดยเมื่อครบเวลาแล้ว หุ่นยนต์จะหยุดวิ่งอัตโนมัติ

บล็อกเลี้ยวซ้าย

ใช้สั่งให้หุ่นยนต์เลี้ยวซ้าย (มอเตอร์ซ้ายหยุดหมุน มอเตอร์ขวาหมุน) ด้วยความเร็ว และเวลาที่กำหนด โดยเมื่อครบเวลาแล้ว หุ่นยนต์จะหยุดวิ่งอัตโนมัติ

บล็อกเลี้ยวขวา

ใช้สั่งให้หุ่นยนต์เลี้ยวขวา (มอเตอร์ซ้ายหมุน มอเตอร์ขวาหยุดหมุน) ด้วยความเร็ว และเวลาที่กำหนด โดยเมื่อครบเวลาแล้ว หุ่นยนต์จะหยุดวิ่งอัตโนมัติ

บล็อก...ด้วยความเร็ว

ใช้สั่งให้หุ่นยนต์วิ่งไปข้างหน้า/ถอยหลัง/เลี้ยวซ้าย/เลี้ยวขวา ด้วยความเร็วที่กำหนด

บล็อกล็อกซ้าย/ขวาหมุน

ใช้สั่งให้หุ่นยนต์วิ่งตามรูปแบบที่กำหนดโดยกำหนดความเร็วของล้อแต่ละข้าง หากกำหนดเป็นค่าบวก 1 ถึง 100 ล้อจะหมุนไปด้านหน้า หากกำหนดค่าเป็นลบ -1 ถึง -100 ล้อจะหมุนไปด้านหลัง หากกำหนดเป็น 0 ล้อจะหยุดหมุน

บล็อกหยุดวิ่ง

ใช้สั่งให้หุ่นยนต์หยุดวิ่ง (มอเตอร์ทุกตัวหยุดหมุน)

บล็อกมอเตอร์...หมุน...

ที่ความเร็ว ใช้กำหนดทิศทางและความเร็วของมอเตอร์ที่กำหนด.

บล็อกเซอร์โวมอเตอร์... กำหนดองศา

ใช้กำหนดเซอร์โวมอเตอร์ขา SV1 ถึง SV3 หมุนองศาตามที่กำหนด

บล็อกเซอร์โวมอเตอร์... ปลดล็อก

ใช้ปลดล็อกเซอร์โวมอเตอร์ SV1 ถึง SV3 (สั่งให้หยุดส่งสัญญาณ PWM)

บล็อกเขียนค่าดิจิทัล

ใช้สั่งให้ช่อง D1 ถึง D5 ส่งสัญญาณดิจิทัลลอจิก 0 หรือ 1

บล็อกอ่านค่าดิจิทัล

ใช้อ่านค่าดิจิทัลที่ช่อง D1 ถึง D5 ให้ค่าเป็นตัวเลขจำนวนเต็มตามลอจิกที่อ่านได้

บล็อกอ่านค่าแอนะล็อก

ใช้อ่านค่าแอนะล็อกที่ช่อง A0 ถึง A1 ให้ค่าเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม 0 ถึง 4095

บล็อกเขียนค่า PWM

ใช้ส่งสัญญาณ PWM ที่ช่อง D1 ถึง D5 ให้ค่าเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม 0 ถึง 4095

บล็อก Ultrasonic ขา ... อ่านค่าระยะห่าง

ใช้กำหนดขาที่ต่อใช้งานเซ็นเซอร์อัลตร้าโซนิค และอ่านค่าระยะห่างที่วัดได้จากเซ็นเซอร์อัลตร้าโซนิค รองรับเซ็นเซอร์ HC-SR04p

ตัวอย่างโครงงานรถวิ่งตามโปรแกรม

ตัวอย่างเขียนโปรแกรมให้รถวิ่งตามทิศทางเป็นสี่เหลี่ยมดังนี้

lEG3Dn.png

เขียนโปรแกรมได้ดังนี้

lEGk1S.png

หลักการทำงานของโปรแกรม

  • ใช้บล็อกวนรอบ เพื่อกำหนดให้โค้ดโปรแกรมต่อไปนี้ทำงานตลอดเวลา
    • ใช้บล็อกวิ่งไปข้างหน้า เพื่อให้รถวิ่งไปข้างหน้า ตามระยะทางที่กำหนดด้วยเวลา ด้วยความเร็ว 80%
    • ใช้บล็อกเลี้ยวซ้าย เพื่อสั่งให้เลี้ยวซ้าย กำหนดระยะเลี้ยวด้วยเวลา ด้วยความเร็วในการเลี้ยว 60%

รถจะวิ่งตรงแล้วเลี่ยวซ้ายไปเรื่อย ๆ ไปเป็นสี่เหลี่ยม

อ่านวิธีการใช้งานเพิ่มเติมได้จากเอกสารคู่มือ

เวอร์ชั่น (Version)

KidMotor V4 Plugin V1.0

ความคิดเห็น (Comment)

x

ตัวอย่างบล็อก