สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 KidBright.info : พัฒนาโดย บริษัท อาร์ทรอน ชอป จำกัด
KidMotor V3
KidMotor V3

KidMotor V3

รายละเอียด (Description)

สร้างเมื่อ วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ.2564 22:45 น. • อัพเดทเมื่อ วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ.2565 00:25 น. • โดย ArtronShop

ปลั๊กอินเสริมสำหรับบอร์ด KidMotor V3 บอร์ดขับมอเตอร์สำหรับ KidBright32 ใช้ทำหุ่นยนต์วิ่งตามเส้น หุ่นยนต์บังคับ หุ่นยนต์หลบหลีกสิ่งกีดขวาง

อ่านเอกสารการใช้งานฉบับเต็มได้ที่ คู่มือการใช้งาน KidMotor V3

สั่งซื้อบอร์ด KidMotor V3 ได้ที่ https://www.ioxhop.com/p/1137

การติดตั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์ปลั๊กอิน KidMotorV3_v1.0.0_plugin.zip ที่ด้านล่างของหน้านี้ จากนั้นเปิดโปรแกรม KidBrightIDE ขึ้นมา กดที่ Plugins เลือก Install Plugins จากนั้นรอติดตั้งปลั๊กอินซักครู่ แล้วโปรแกรม KidBrightIDE จะปิดแล้วเปิดใหม่อัตโนมัติ จากนั้นกดที่เมนู Plugins > KidMotor V3 จะมีบล็อกใหม่เพิ่มเข้ามาแล้ว

บล็อกที่มีให้ใช้งาน

มีบล็อกให้ใช้งานดังนี้

บล็อกวิ่งไปข้างหน้า

ใช้สั่งให้หุ่นยนต์วิ่งไปข้างหน้า ด้วยความเร็ว และเวลาที่กำหนด โดยเมื่อครบเวลาแล้ว หุ่นยนต์จะหยุดวิ่งอัตโนมัติ

บล็อกวิ่งถอยหลัง

ใช้สั่งให้หุ่นยนต์วิ่งถอยหลัง ด้วยความเร็ว และเวลาที่กำหนด โดยเมื่อครบเวลาแล้ว หุ่นยนต์จะหยุดวิ่งอัตโนมัติ

บล็อกเลี้ยวซ้าย

ใช้สั่งให้หุ่นยนต์เลี้ยวซ้าย (มอเตอร์ซ้ายหยุดหมุน มอเตอร์ขวาหมุน) ด้วยความเร็ว และเวลาที่กำหนด โดยเมื่อครบเวลาแล้ว หุ่นยนต์จะหยุดวิ่งอัตโนมัติ

บล็อกเลี้ยวขวา

ใช้สั่งให้หุ่นยนต์เลี้ยวขวา (มอเตอร์ซ้ายหมุน มอเตอร์ขวาหยุดหมุน) ด้วยความเร็ว และเวลาที่กำหนด โดยเมื่อครบเวลาแล้ว หุ่นยนต์จะหยุดวิ่งอัตโนมัติ

บล็อก...ด้วยความเร็ว

ใช้สั่งให้หุ่นยนต์วิ่งไปข้างหน้า/ถอยหลัง/เลี้ยวซ้าย/เลี้ยวขวา ด้วยความเร็วที่กำหนด

บล็อกล็อกซ้าย/ขวาหมุน

ใช้สั่งให้หุ่นยนต์วิ่งตามรูปแบบที่กำหนดโดยกำหนดความเร็วของล้อแต่ละข้าง หากกำหนดเป็นค่าบวก 1 ถึง 100 ล้อจะหมุนไปด้านหน้า หากกำหนดค่าเป็นลบ -1 ถึง -100 ล้อจะหมุนไปด้านหลัง หากกำหนดเป็น 0 ล้อจะหยุดหมุน

บล็อกหยุดวิ่ง

ใช้สั่งให้หุ่นยนต์หยุดวิ่ง (มอเตอร์ทุกตัวหยุดหมุน)

บล็อกมอเตอร์...หมุน...

ที่ความเร็ว ใช้กำหนดทิศทางและความเร็วของมอเตอร์ที่กำหนด.

เขียนค่าดิจิทัล

ใช้สั่งให้ช่อง D1 ถึง D5 ส่งสัญญาณดิจิทัลลอจิก 0 หรือ 1

อ่านค่าดิจิทัล

ใช้อ่านค่าดิจิทัลที่ช่อง D1 ถึง D5 ให้ค่าเป็นตัวเลขจำนวนเต็มตามลอจิกที่อ่านได้

อ่านค่าแอนะล็อก

ใช้อ่านค่าแอนะล็อกที่ช่อง D1 ถึง D5 ให้ค่าเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม 0 ถึง 4095

ตัวอย่างโครงงานรถวิ่งตามโปรแกรม

ตัวอย่างเขียนโปรแกรมให้รถวิ่งตามทิศทางเป็นสี่เหลี่ยมดังนี้

lEG3Dn.png

เขียนโปรแกรมได้ดังนี้

lEGk1S.png

หลักการทำงานของโปรแกรม

  • ใช้บล็อกวนรอบ เพื่อกำหนดให้โค้ดโปรแกรมต่อไปนี้ทำงานตลอดเวลา
    • ใช้บล็อกวิ่งไปข้างหน้า เพื่อให้รถวิ่งไปข้างหน้า ตามระยะทางที่กำหนดด้วยเวลา ด้วยความเร็ว 80%
    • ใช้บล็อกเลี้ยวซ้าย เพื่อสั่งให้เลี้ยวซ้าย กำหนดระยะเลี้ยวด้วยเวลา ด้วยความเร็วในการเลี้ยว 60%

รถจะวิ่งตรงแล้วเลี่ยวซ้ายไปเรื่อย ๆ ไปเป็นสี่เหลี่ยม

เวอร์ชั่น (Version)

KidMotorV3 Plugin V1.0.0

ความคิดเห็น (Comment)

x

ตัวอย่างบล็อก