สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 KidBright.info : พัฒนาโดย บริษัท อาร์ทรอน ชอป จำกัด
HUSKYLENS
HUSKYLENS

HUSKYLENS

รายละเอียด (Description)

สร้างเมื่อ วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 18:30 น. • อัพเดทเมื่อ วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 19:24 น. • โดย INEX

ปลั๊กอินเสริมสำหรับ HUSKYLENS

การติดตั้ง

  1. ดาวน์โหลดไฟล์ปลั๊กอินจากส่วนล่างของหน้านี้ ได้ไฟล์ HUSKYLENS_plugin_vx.x.x.zip
  2. เปิดโปรแกรม KidBrightIDE ขึ้นมา
  3. กดที่เมนู Plugins เลือก Install Plugins
  4. เลือกไฟล์ HUSKYLENS_vx.x.x_plugin.zip แล้วกด Open
  5. รอติดตั้งปลั๊กอินซักครู่
  6. เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว บล็อกจะเพิ่มเข้ามาในเมนู Plugins > HUSKYLENS

บล็อกที่มีให้ใช้งาน

บล็อกพร้อมทำงาน

บล็อกภาษาไทย บล็อกภาษาอังกฤษ
blxcWq.png

ใช้ตรวจสอบว่า HUSKYLENS พร้อมทำงานหรือไม่ ให้ค่าเป็น จริง (true) หรือ เท็จ (false)

บล็อกตั้งโหมด

บล็อกภาษาไทย บล็อกภาษาอังกฤษ

ใช้ตั้งโหมดการทำงานของ HUSKYLENS

บล็อกตรวจสอบบล็อกพร้อมอ่านข้อมูล

บล็อกภาษาไทย บล็อกภาษาอังกฤษ

ใช้ตรวจสอบว่าบล็อกหมายเลขที่กำหนด ปรากฏบนหน้าจอของ HUSKYLENS หรือไม่ ให้ค่าเป็น จริง (true) หรือ เท็จ (false)

บล็อกอ่านค่าพิกัดของบล็อก

บล็อกภาษาไทย บล็อกภาษาอังกฤษ

ใช้อ่านค่าพิกัดตำแหน่งของบล็อกที่แสดงบนหน้าจอของ HUSKYLENS ให้ค่าเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม

บล็อกอ่านค่าขนาดของบล็อก

บล็อกภาษาไทย บล็อกภาษาอังกฤษ

ใช้อ่านขนาดของบล็อกที่แสดงบนหน้าจอ HUSKYLENS ให้ค่าเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม

บล็อกตรวจสอบลูกศร

บล็อกภาษาไทย บล็อกภาษาอังกฤษ

ใช้ตรวจสอบว่ามีลูกศรที่แสดงบนหน้าจอของ HUSKYLENS หรือไม่ ให้ค่าเป็น จริง (true) หรือ เท็จ (false)

บล็อกอ่านค่าพิกัดลูกศร

บล็อกภาษาไทย บล็อกภาษาอังกฤษ

ใช้อ่านค่าพิกัดของลูกศรที่แสดงบนหน้าจอของ HUSKYLENS ให้ค่าเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม

เวอร์ชั่น (Version)

HUSKYLENS plugin V1.0.0 (Fixed)

ความคิดเห็น (Comment)

x

ตัวอย่างบล็อก