สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 KidBright.info : พัฒนาโดย บริษัท อาร์ทรอน ชอป จำกัด
iLED4
iLED4

iLED4

รายละเอียด (Description)

สร้างเมื่อ วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2563 21:27 น. • อัพเดทเมื่อ วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2563 21:57 น. • โดย INEX

ปลั๊กอินเสริมสำหรับโมดูลแสดงผลตัวเลข 4 หลัก iLED4 สำหรับโปรแกรม KidBrightIDE

การติดตั้ง

  1. ดาวน์โหลดไฟล์ปลั๊กอินจากส่วนล่างของหน้านี้ ได้ไฟล์ iLED4_v1.0.0_plugin.zip
  2. เปิดโปรแกรม KidBrightIDE ขึ้นมา
  3. กดที่เมนู Plugins เลือก Install Plugins
  4. เลือกไฟล์ iLED4_v1.0.0_plugin.zip แล้วกด Open
  5. รอติดตั้งปลั๊กอินซักครู่
  6. เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว บล็อกจะเพิ่มเข้ามาในเมนู Plugins > iLED4

บล็อกที่มีให้ใช้งาน

ปลั๊กอิน ILED4 มีบล็อกใช้งานดังนี้

บล็อกแสดงตัวเลข ... ทศนิยม ... ตำแหน่ง

บล็อกภาษาไทย บล็อกภาษาอังกฤษ

ใช้สั่งให้ iLED4 แสดงตัวเลขที่กำหนด กำหนดจำนวนทศนิยมที่ให้แสดงผลได้ (กำหนดทศนิยมได้ไม่เกิน 3 ตำแหน่ง)

บล็อกแสดงตัวเลข ... ในตำแหน่งที่ ...

บล็อกภาษาไทย บล็อกภาษาอังกฤษ

ใช้กำหนดตัวเลขให้แสดงในตำแหน่งที่ต้องการ โดย Segment ที่อยู่ซ้ายมือสุดนับเป็นตำแหน่งที่ 0 และตำแหน่งขวามือสุดเป็นตำแหน่งที่ 3

บล็อกแสดงตัวอักษร ... ในตำแหน่งที่ ...

บล็อกภาษาไทย บล็อกภาษาอังกฤษ

ใช้กำหนดตัวเลข 0 ถึง 9 และตัวอักษร a ถึง F ให้แสดงในตำแหน่งที่ต้องการ โดย Digit ที่อยู่ซ้ายมือสุดนับเป็นตำแหน่งที่ 0 และตำแหน่งขวามือสุดเป็นตำแหน่งที่ 3

บล็อกแสดงตัวเลขฐานสิบหก

บล็อกภาษาไทย บล็อกภาษาอังกฤษ

ใช้แสดงตัวเลขในรูปแบบเลขฐาน 16

บล็อกเปิดใช้งาน

บล็อกภาษาไทย บล็อกภาษาอังกฤษ

ใช้สั่งให้ iLED4 แสดงผลตัวเลข

บล็อกปิดใช้งาน

บล็อกภาษาไทย บล็อกภาษาอังกฤษ

ใช้สั่งให้ iLED4 ไม่แสดงผลตัวเลข (ทุก Digit ดับหมด)

บล็อกล้างการแสดงผล

บล็อกภาษาไทย บล็อกภาษาอังกฤษ

สั่งล้างการแสดงผลทั้งหมด

บล็อกทศนิยมที่ตำแหน่ง ... ให้ติด/ดับ

บล็อกภาษาไทย บล็อกภาษาอังกฤษ

ใช้สั่งให้จุดบน Digit ติด หรือ ดับ กำหนดตำแหน่งของจุดได้ 0 ถึง 3 โดยตำแหน่ง 0 คือ Digit ที่อยู่ซ้ายมือสุด และ 3 คือ Digit ที่อยู่ขวามือสุด

บล็อกเครื่องหมายทวิภาค (:) ติด/ดับ

บล็อกภาษาไทย บล็อกภาษาอังกฤษ

ใช้สั่งให้เครื่องหมายโคล่อน (:) ให้ติด หรือ ดับ

บล็อกกำหนดความสว่าง

บล็อกภาษาไทย บล็อกภาษาอังกฤษ

ใช้กำหนดความสว่างในการแสดงผล กำหนดได้ 0 ถึง 15

ตัวอย่างการใช้งาน

โปรแกรมแสดงผลค่าแสง

บล็อกภาษาไทย บล็อกภาษาอังกฤษ

โปรแกรมนาฬิกาดิจิทัล ดึงเวลามาจากวงจรนาฬกาภายในบอร์ด

บล็อกภาษาไทย บล็อกภาษาอังกฤษ

เวอร์ชั่น (Version)

iLED V1.0.0

ความคิดเห็น (Comment)

x

ตัวอย่างบล็อก