สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 KidBright.info : พัฒนาโดย บริษัท อาร์ทรอน ชอป จำกัด
Dual-EVO24X9 โมดูลขับมอเตอร์ 12V
Dual-EVO24X9 โมดูลขับมอเตอร์ 12V

Dual-EVO24X9 โมดูลขับมอเตอร์ 12V

รายละเอียด (Description)

สร้างเมื่อ วันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ.2563 14:29 น. • อัพเดทเมื่อ วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2564 01:54 น. • โดย INEX

ปลั๊กอินเสริมใช้งานบอร์ดขับมอเตอร์ Dual-EVO24X9 กับบอร์ด OpenKB / KidBright32 ใช้งานกับโปรแกรม KidBrightIDE

การติดตั้ง

  1. ดาวน์โหลดไฟล์ปลั๊กอินที่ส่วนล่างของหน้านี้ จะได้ไฟล์ dualevo24x9_v1.0.0.zip มา
  2. เปิดโปรแกรม KidBrightIDE คลิกที่ Plugins > Install Plugins
  3. เลือกไฟล์ที่ได้ดาวน์โหลดมา
  4. ที่เมนู Plugins จะมีหมวด โมดูลขับมอเตอร์ Dual-EVO24X9 (ภาษาอังกฤษ Motor Driver (Dual-EVO24X9)) เพิ่มเข้ามา

บล็อกที่มีให้ใช้งาน

มีบล็อกให้ใช้งานดังนี้

บล็อกควบคุมมอเตอร์

บล็อกภาษาไทย บล็อกภาษาอังกฤษ

ใช้สั่งให้มอเตอร์ช่องที่ 1 หรือช่องที่ 2 หมุนตามเข็มนาฬิกา หรือหมุนทวนเข็มนาฬิกา ด้วยความเร็วที่กำหนด

ตัวอย่างการใช้งาน

สั่งให้มอเตอร์ช่องที่ 1 หมุนตามเข็ม 2 วินาที แล้วหยุดหมุน 2 วิ แล้วกลับมาหมุนใหม่ วนไปเรื่อย ๆ

บล็อกภาษาไทย บล็อกภาษาอังกฤษ

หมายเลขอุปกรณ์

บอร์ดขับมอเตอร์ Dual-EVO24X9 มีจุดปรับหมายเลขอุปกรณ์อยู่ที่ I2C Address การปรับสวิตช์ขึ้น หรือลง เป็นการเปลี่ยนหมายเลขอุปกรณ์ โดยรูปแบบการปรับสวิตช์สามารถแปลงเป็นหมายเลขอุปกรณ์ได้ตามตารางต่อไปนี้

รูปแบบสวิตช์ หมายเลขอุปกรณ์ (Address)
0x50
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57

หากหมายเลขอุปกรณ์ที่กำหนดในโค้ดโปรแกรมเป็น 0x50 ก็จำเป็นจะต้องปรับสวิตช์ให้เป็นรูปแบบ 0x50 ด้วย มิฉนั้นบอร์ด OpenKB / KidBright32 จะเชื่อมต่อกับบอร์ดขับมอเตอร์ Dual-EVO24X9 ไม่ได้

เวอร์ชั่น (Version)

Dual-EVO24X9 Plugin V1.0.0

ความคิดเห็น (Comment)

x

ตัวอย่างบล็อก