สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 KidBright.info : พัฒนาโดย บริษัท อาร์ทรอน ชอป จำกัด
IR Remote
IR Remote

IR Remote

รายละเอียด (Description)

สร้างเมื่อ วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2563 18:30 น. • อัพเดทเมื่อ วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2563 20:06 น. • โดย INEX

ปลั๊กอินเสริมใช้งานตัวรับรีโมทกับบอร์ด OpenKB / KidBright32 ใช้งานกับโปรแกรม KidBrightIDE

การติดตั้ง

  1. ดาวน์โหลดไฟล์ปลั๊กอินที่ส่วนล่างของหน้านี้ จะได้ไฟล์ ir_remote_v1.0.0.zip มา
  2. เปิดโปรแกรม KidBrightIDE คลิกที่ Plugins > Install Plugins
  3. เลือกไฟล์ที่ได้ดาวน์โหลดมา
  4. ที่เมนู Plugins จะมีหมวดตัวรับรีโมท (ภาษาอังกฤษ IR Remote) เพิ่มเข้ามา

บล็อกที่มีให้ใช้งาน

มีบล็อกให้ใช้งานดังนี้

บล็อกอ่านโค้ด

บล็อกภาษาไทย บล็อกภาษาอังกฤษ

ใช้อ่านค่ารหัสปุ่มของรีโมท หากรับสัญญาณจากรีโมทได้ จะให้ค่าเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม หากไม่สามารถรับค่าจากรีโมทได้ (ไม่มีการกดรีโมท) จะให้ค่าเป็น -1

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรม

อ่านค่าโค้ดที่รับได้จากรีโมท แล้วแสดงผลที่แอลอีดี 16x8

บล็อกภาษาไทย บล็อกภาษาอังกฤษ

หลักการทำงาน โค้ดทั้งหมดอยู่ในบล็อกวนรอบ หมายความโค้ดทั้งหมดจะทำงานซ้ำ ๆ จากบนลงล่างไม่มีวันจบ ในบล็อกแรก ให้อ่านค่าจากตัวรับรีโมท หากมีการกดรีโมทอยู่ ค่ารหัสปุ่มที่กดบนรีโมทจะถูกนำมาเก็บไว้ในตัวแปร code หากไม่มีการกดปุ่ม เลข -1 จะถูกนำไปเก็บแทน ต่อมาจึงใช้บล็อกเปรียบเทียบ ตรวจสอบว่าค่าในตัวแปร code ไม่ใช่ -1 หรือไม่ ถ้าเป็นจริง บล็อกแอลอีดี 16x8 จะถูกกระทำ แล้วที่จอแอลอีดีจะแสดงผลรหัสออกมา

เวอร์ชั่น (Version)

IR Remote V1.0.0

ความคิดเห็น (Comment)

x

ตัวอย่างบล็อก