สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 KidBright.info : พัฒนาโดย บริษัท อาร์ทรอน ชอป จำกัด
BMP280 เซ็นเซอร์วัดความดันบรรยากาศ
BMP280 เซ็นเซอร์วัดความดันบรรยากาศ

BMP280 เซ็นเซอร์วัดความดันบรรยากาศ

รายละเอียด (Description)

สร้างเมื่อ วันเสาร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ.2563 15:31 น. • อัพเดทเมื่อ วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน พ.ศ.2563 13:53 น. • โดย INEX

ปลั๊กอินเสริมใช้งาน BH1750 กับบอร์ด OpenKB / KidBright32 ใช้งานกับโปรแกรม KidBrightIDE

การติดตั้ง

  1. ดาวน์โหลดไฟล์ปลั๊กอินที่ส่วนล่างของหน้านี้ จะได้ไฟล์ bmp280_v1.0.zip มา
  2. เปิดโปรแกรม KidBrightIDE คลิกที่ Plugins > Install Plugins
  3. เลือกไฟล์ที่ได้ดาวน์โหลดมา
  4. ที่เมนู Plugins จะมีหมวดเซ็นเซอร์วัดวัดความดันบรรยากาศ (ภาษาอังกฤษ Barometer (BMP280)) เพิ่มเข้ามา

การต่อวงจร

กรณีใช้บอร์ด OpenKB ให้ใช้สาย Grove ต่อกับโมดูล BMP280 โดยปลายด้าน JST ต่อเข้ากับบอร์ด OpenKB ช่อง I2C และปลายด้านหัวตัวผู้เสียบเข้ากับโมดูลดังนี้

สายสี ต่อกับ
แดง + หรือ VCC
ขาว SCL
เหลือง SDA
ดำ - หรือ GND

กรณีใช้บอร์ด KidBright32 จำเป็นต้องใช้สายแปลง KB Chain เป็น Female Header หรือใช้สายจั้มเมีย - เมีย ต่อจากช่อง KB Chain ไปที่โมดูล ดังนี้

KB Chain BMP280
3V3 + หรือ VCC
SCL SCL
SDA SDA
GND - หรือ GND

การต่อ BMP280 เข้ากับบอร์ด KidBright32

บล็อกที่มีให้ใช้งาน

มีบล็อกให้ใช้งานดังนี้

บล็อกอ่านค่าอุณหภูมิ

บล็อกภาษาไทย บล็อกภาษาอังกฤษ

ใช้อ่านค่าอุณหภูมิจาก BMP280 ให้ค่าเป็นตัวเลขทศนิยมในหน่วยองศาเซลเซียส

บล็อกอ่านค่าวัดความดันบรรยากาศ

บล็อกภาษาไทย บล็อกภาษาอังกฤษ

ใช้อ่านค่าความดันบรรยากาศจาก BMP280 ให้ค่าเป็นตัวเลขทศนิยมในหน่วยปาสกาล (Pa)

บล็อกอ่านค่าความสูงจากระดับน้ำทะเล

บล็อกภาษาไทย บล็อกภาษาอังกฤษ

ใช้อ่านค่าความสูงจากระดับน้ำทะเลโดยกำหนดค่าความดันบรรยากาศที่ระดับน้ำทะเล ให้ค่าเป็นทศนิยมในหน่วยเมตร

ข้อควรรู้ : ความดันบรรยากาศโดยเฉลี่ย บนผิวโลก วัดที่ระดับน้ำทะเล มีค่าเท่ากับ 760 mmHg หรือ 101.325 kPa (1013.25 hPa) : https://bit.ly/2ViExGo

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรม

อ่านค่าอุณหภูมิจาก BMP280 แล้วแสดงผลที่แอลอีดี 16x8

บล็อกภาษาไทย บล็อกภาษาอังกฤษ

เวอร์ชั่น (Version)

BMP280 V2.1 (Source code)

BMP280 V2.0 (Source code)

BMP280 V1.0 (Source code)

ความคิดเห็น (Comment)

x

ตัวอย่างบล็อก