สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 KidBright.info : พัฒนาโดย บริษัท อาร์ทรอน ชอป จำกัด
ESP-NOW
ESP-NOW

ESP-NOW

รายละเอียด (Description)

สร้างเมื่อ วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2562 19:51 น. • อัพเดทเมื่อ วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2562 17:18 น. • โดย ArtronShop

ปลั๊กอิน ESP-NOW รับ-ส่งข้อมูลระหว่างบอร์ด KidBright สำหรับโปรแกรม KidBrightIDE และ KBIDE (แพลตฟอร์ม ESP-IDF) นำไปประยุกต์ทำโครงงานได้หลากหลาย เช่น ทำรีโมทรถบังคับ และรถบังคับด้วยบอร์ด KidBright

การติดตั้ง

แนะนำให้ใช้โปรแกรม KidBrightIDE เวอร์ชั่นล่าสุด (New UI, Plugins beta version) มีขั้นตอนการติดตั้งดังนี้

 1. ดาวน์โหลดไฟล์ปลั๊กอิน esp-now-plugin-v1.1.zip ได้ที่ด้านล่างของหน้านี้
 2. เปิดโปรแกรม KidBrightIDE กด Plugins > Install Plugins
 3. เลือกไฟล์ปลั๊กอินที่ดาวน์โหลดไว้
 4. โปรแกรม KidBrightIDE จะปิดแล้วเปิดใหม่ บล็อกใหม่จะอยู่ในเมนู เซ็นเซอร์วัดฝุ่น KidPM25 หรือ KidPM25

กรณีใช้โปรแกรม KBIDE ให้เลือกใช้แพลตฟอร์ม ESP-IDF แล้วติดตั้งได้จาก Plugin Manager (ค้นหา ESP-NOW)

บล็อกที่มีให้ใช้งาน

บล็อกภาษาไทย บล็อกภาษาอังกฤษ
ปลั๊กอิน ESP-NOW ESP-NOW Plugin for KidBrightIDE

บล็อกอ่านค่า MAC Address

ใช้อ่านค่า MAC Address ของตัวเอง เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้บอร์ดอื่นส่งข้อมมูลมาหาได้

บล็อกส่งข้อมูล

ใช้ส่งข้อความ ตัวเลข ไปยังบอร์ด KidBrightIDE ตัวอื่น (Broadcast)

บล็อกส่งข้อมูลไปยัง...

ใช้ส่งข้อความ ตัวเลข ไปยังบอร์ด KidBrightIDE เฉพาะตัวที่กำหนด (Unicast) โดยใช้ MAC Address

บล็อกเมื่อได้รับข้อมูล

ใช้ใส่บล็อกที่จะให้ทำงานเมื่อบอร์ด KidBright ได้รับข้อมูลจากบอร์ดอื่น

บล็อกอ่านข้อความ

ใช้อ่านข้อความที่ส่งมาจากบอร์ด KidBright บอร์ดอื่น ใช้กับบล็อกแอลอีดี 16x8 แบบเลื่อนเมื่อพร้อม

บล็อกอ่านตัวเลข

ใช้อ่านตัวเลขที่ส่งมาจากบอร์ด KidBright บอร์ดอื่น กรณีข้อมูลที่รับมาจากบอร์ดอื่นไม่ใช่ตัวเลข จะให้ค่าเป็น 0

ตัวอย่างโปรแกรม 1

ใช้บอร์ด KidBright ตัวที่ 1 ส่งค่าแสงที่วัดได้ ไปแสดงผลที่ KidBright ตัวที่สอง

ฝั่งส่ง

บล็อกภาษาไทย บล็อกภาษาอังกฤษ
Z9I91n.png Z9I3WS.png

ฝั่งรับ

บล็อกภาษาไทย บล็อกภาษาอังกฤษ
Z9Iuee.png Z9In3l.png

ตัวอย่างโปรแกรม 2

ใช้บอร์ด KidBright ตัวที่ 1 ส่งตัวเลขไปบอร์ด KidBright ตัวที่ 2 และตัวที่ 3 (แต่ละตัว ได้รับข้อมูลไม่เหมือนกัน)

ฝั่งส่ง

บล็อกภาษาไทย บล็อกภาษาอังกฤษ
ZKQ9uq.png ZKQTMz.png

หมายเหตุ: ต้องใช้ปลั๊กอิน theIO เพิ่มเติม และเปลี่ยน MAC Address ให้ตรงกับ MAC Address ของตัวรับ

ฝั่งรับ

บล็อกภาษาไทย บล็อกภาษาอังกฤษ
ZKQww8.png ZKQ1DR.png

การแก้ปัญหาใช้งานไม่ได้

ปัญหาบอร์ดรีเซ็ตตลอดเวลา (ติด WDT reset)

ให้ทดสอบอัพโหลดโปรแกรมตามรูปด้านล่างนี้

บล็อกภาษาไทย บล็อกภาษาอังกฤษ
ZTWzSN.png ZTWSHE.png

หากไม่ขึ้น AA ที่จอแอลอีดี 16x8 แสดงว่าบอร์ดอาจได้รับความเสียหายจากการอัพโหลดโปรแกรมหลายรอบ ทำให้พื้นที่เก็บข้อมูลบางส่วนของ ESP32 เสียหาย แก้ไขได้โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

 1. ดาวน์โหลดโปรแกรม Flash Download Tools จาก https://www.espressif.com/sites/default/files/tools/flash_download_tools_v3.6.6_0.zip
 2. คลายไฟล์ zip ออกมา แล้วเข้าไปในโฟลเดอร์ที่คลายไฟล์มา ดับเบิลคลิกเปิดไฟล์ flash_download_tools_v3.6.5.exe
 3. กดปุ่ม ESP32 DownloadTool จะมีหน้าต่างโปรแกรมใหม่เปิดขึ้นมา
 4. ในหน้าต่างใหม่ ส่วนล่างของหน้าต่าง ให้กดเลือก COM: ให้ถูกต้อง (หากต่อบอร์ด KidBright ไว้บอร์ดเดียว จะขึ้นให้เลือกอันเดียว)
 5. กดปุ่ม ERASE แล้วรอจนกว่าจะขึ้น FINISH
 6. ทดสอบอัพโหลดโค้ดโปรแกรมลงไปใหม่อีกครั้ง

  ปัญหาส่งข้อมูลได้ครั้งเดียว

  เกิดจากเปิดใช้งานไอโอทีไว้ ให้ปิดใช้งาน และลบข้อมูลช่อง SSID และ Password ออก (ในหน้าต่าง ตั้งค่า WIFI)

  การปิดใช้งานไอโอที

เวอร์ชั่น (Version)

ESP-NOW Plugin V1.2

ESP-NOW Plugin V1.1

ESP-NOW Plugin V1.0

ความคิดเห็น (Comment)

x

ตัวอย่างบล็อก