สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 KidBright.info : พัฒนาโดย บริษัท อาร์ทรอน ชอป จำกัด
BMP180 Barometer
BMP180 Barometer

BMP180 Barometer

รายละเอียด (Description)

สร้างเมื่อ วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2562 16:13 น. • อัพเดทเมื่อ วันเสาร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ.2563 01:16 น. • โดย Natthawat Tungruethaipak

การติดตั้ง

กรณีใช้โปรแกรม KidBright IDE (New UI ให้ติดตั้งตามขั้นตอนต่อไปนี้)

ดาวน์โหลดไฟล์ปลั๊กอิน bmp180.zip จากด้านล่างของหน้านี้ เปิดโปรแกรม KidBrightIDE กด Plugins > Install Plugins เลือกไฟล์ปลั๊กอินที่ดาวน์โหลดไว้ โปรแกรม KidBrightIDE จะปิดแล้วเปิดใหม่ บล็อกใหม่จะอยู่ในเมนู BMP180 Barometer หรือ ความกดอากาศ BMP180

การต่อสาย

Image of KidBright with BMP180

บล็อกที่มีให้ใช้

Image of KidBright with BMP180 plugin in en Image of KidBright with BMP180 plugin in th (1) บล็อกอ่านค่าอุณหภูมิ

(2) บล็อกอ่านค่าความกดอากาศ ณ จุดที่อยู่

(3) บล็อกอ่านค่าความกดอากาศ ณ ระดับน้ำทะเล

(4) บล็อกอ่านค่าความสูง ณ จุดที่อยู่

เวอร์ชั่น (Version)

1.1

1.00

ความคิดเห็น (Comment)

x

ตัวอย่างบล็อก