สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 KidBright.info : พัฒนาโดย บริษัท อาร์ทรอน ชอป จำกัด
KidPM2.5 เซ็นเซอร์วัดฝุ่น
KidPM2.5 เซ็นเซอร์วัดฝุ่น

KidPM2.5 เซ็นเซอร์วัดฝุ่น

รายละเอียด (Description)

สร้างเมื่อ วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2562 19:55 น. • อัพเดทเมื่อ วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2564 21:25 น. • โดย ArtronShop

ปลั๊กอินสำหรับโปรแกรม KidBrightIDE ใช้กับเซ็นเซอร์วัดฝุ่น KidPM2.5

เซ็นเซอร์วัดฝุ่น KidPM2.5 สำหรับบอร์ด KidBright

KidPM2.5 รุ่นบอร์ดเขียว V1.1 ต้องใช้กับปลั๊กอินเวอร์ชั่น 1.1 เท่านั้น

การติดตั้ง

กรณีใช้โปรแกรม KidBright IDE (New UI, Plugins beta version) ให้ติดตั้งตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ดาวน์โหลดไฟล์ปลั๊กอิน kidpm25_vx.x.zip จากด้านล่างของหน้านี้
  2. เปิดโปรแกรม KidBrightIDE กด Plugins > Install Plugins
  3. เลือกไฟล์ปลั๊กอินที่ดาวน์โหลดไว้
  4. โปรแกรม KidBrightIDE จะปิดแล้วเปิดใหม่ บล็อกใหม่จะอยู่ในเมนู เซ็นเซอร์วัดฝุ่น KidPM25 หรือ KidPM25

บล็อกที่มีให้ใช้

บล็อกภาษาไทย บล็อกภาษาอังกฤษ
KEHmBE.png KEVk7J.png

บล็อกอ่านค่าฝุ่น (PM Sensor - read)

ใช้อ่านค่าฝุ่น PM1.0 PM2.5 และ PM10 ให้ค่าเป็นตัวเลขจำนวณเต็ม หากอ่านค่าจากเซ็นเซอร์วัดฝุ่นไม่ได้ จะให้ค่าเป็น 9999

ตัวอย่างโปรแกรมเครื่องบอกคุณภาพของอากาศอย่างง่าย

แนวคิด: หากพื้นที่นั้นสภาพอากาศไม่เหมาะสำหรับหายใจ ที่จอของ KidBright จะแสดงรูป :( หากคุณภาพอากาศดี จะแสดง :)

บล็อกภาษาไทย บล็อกภาษาอังกฤษ
KEXNDe.png KEX41t.png

หลักการทำงาน: โค้ดโปรแกรมใช้บล็อกเงื่อนไขตรวจสอบว่าค่าฝุ่น PM2.5 วัดได้ น้อยกว่า 600 หรือไม่ หากใช่ บล็อกแอลอีดีแสดง :) จะถูกทำ และแสดงรูป :) ออกหน้าจอ แต่หากค่าฝุ่น PM2.5 ที่วัดได้ เกิน 600 บล็อกแอลอีดีแสดง :( จะถูกทำ และแสดงรูป :( ออกหน้าจอ

เวอร์ชั่น (Version)

KidPM2.5 Plugin V1.1

KidPM2.5 Plugin V1.0

ความคิดเห็น (Comment)

x

ตัวอย่างบล็อก