สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 KidBright.info : พัฒนาโดย บริษัท อาร์ทรอน ชอป จำกัด
เซ็นเซอร์ฝุ่น SPS30
เซ็นเซอร์ฝุ่น SPS30

เซ็นเซอร์ฝุ่น SPS30

รายละเอียด (Description)

สร้างเมื่อ วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 23:07 น. • อัพเดทเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2564 17:30 น. • โดย ArtronShop

วัดค่าฝุ่นด้วยเซ็นเซอร์ Sensirion SPS30 ปลั๊กอินเสริมใช้งานกับ KidBrightIDE

สร้างเครื่องวัดฝุ่น PM2.5 ง่าย ๆ ด้วย KidBright + SPS30

การติดตั้ง

กรณีใช้โปรแกรม KidBrightIDE เวอร์ชั่นเก่า หรือติดตั้งด้วย Gitlab

 1. ดาวน์โหลดไฟล์ปลั๊กอิน sps30_vx.x.zip จากด้านล่างของหน้านี้
 2. คลายไฟล์ออกมาด้วยโปรแกรม WinRAR หรือ 7-zip จะได้โฟลเดอร์ sps30
 3. ย้ายโฟลเดอร์ sps30 ไปไว้ในโฟลเดอร์ plugins ซึ่ง
  • หากติดตั้งโปรแกรม KidBrightIDE ด้วยไฟล์ .exe โฟลเดอร์ plugins อยู่ที่ C:\Users\[USERNAME]\AppData\Local\KidBright\app-[VERSION]\resources\app\kbide
  • หากติดตั้งโปรแกรม KidBrightIDE ผ่านการ Clone ใน Gitlab โฟลเดอร์ plugins จะอยู่ในโฟลเดอร์ kbide ณ ที่ ๆ สั่ง Clone มา
 4. เปิดโปรแกรม KidBrightIDE ขึ้นมา จะมีเมนู เซ็นเซอร์ฝุ่น SPS30 เพิ่มขึ้นมา (สำหรับภาษาอังกฤษ เมนูชื่อ PM2.5 Sensor (SPS30))

กรณีใช้โปรแกรม KidBright IDE (New UI)

 1. ดาวน์โหลดไฟล์ปลั๊กอิน sps30_vx.x.zip จากด้านล่างของหน้านี้
 2. เปิดโปรแกรม KidBrightIDE กด Plugins > Install Plugins
 3. เลือกไฟล์ปลั๊กอินที่ดาวน์โหลดไว้
 4. โปรแกรม KidBrightIDE จะปิดแล้วเปิดใหม่ บล็อกใหม่จะอยู่ในเมนู เซ็นเซอร์ฝุ่น SPS30 หรือ PM2.5 Sensor (SPS30)

การต่อสาย

TGstzn.png

ปลั๊กอินนี้รองรับการต่อเซ็นเซอร์ Sensirion SPS30 เข้าที่ช่อง KB Chain โดยต่อสายดังนี้

 • ต่อ Pin 1 ของ Sensirion SPS30 เข้ากับ 5V
 • ต่อ Pin 2 ของ Sensirion SPS30 เข้ากับ SDA
 • ต่อ Pin 3 ของ Sensirion SPS30 เข้ากับ SCL
 • ต่อ Pin 4 ของ Sensirion SPS30 เข้ากับ GND
 • ต่อ Pin 5 ของ Sensirion SPS30 เข้ากับ GND

บล็อกที่มีให้ใช้

บล็อกภาษาไทย บล็อกภาษาอังกฤษ
TGP2RW.png TGPnwy.png

(1) บล็อกเซ็นเซอร์ฝุ่นพร้อมอ่านข้อมูล? (PM Sensor is ready?)

ใช้ตรวจสอบว่าเซ็นเซอร์ฝุ่น SPS30 มีข้อมูลฝุ่นให้อ่านหรือยัง คืนค่าเป็นข้อมูลจริง/เท็จ (true/false)

(2) บล็อกรอจนกว่าเซ็นเซอร์ฝุ่นจะพร้อม (Wait PM sensor ready)

ใช้รอให้เซ็นเซอร์ฝุ่นพร้อมทำงานก่อน จึงจะไปทำงานต่อในบล็อกถัดไปได้

(3) บล็อกอ่านค่าความเข้มข้นเชิงมวล (Read mass concentration)

ใช้อ่านค่าความเข้มข้นเชิงมวล (mass concentration) ของฝุ่น PM1.0 PM2.5 PM4.0 และ PM10 คืนค่าเป็นตัวเลขทศนิยม

(4) บล็อกอ่านค่าความเข้มข้นเชิงจำนวน (Read number concentration)

ใช้อ่านค่าความเข้มข้นเชิงจำนวน (number concentration) ของฝุ่น PM0.5 PM1.0 PM2.5 PM4.0 และ PM10 คืนค่าเป็นตัวเลขทศนิยม

(5) บล็อกอ่านค่า typical particle sizes (Read typical particle sizes)

ใช้อ่านค่า typical particle sizes คืนค่าเป็นตัวเลขทศนิยม

ตัวอย่างโปรแกรม เครื่องวัดฝุ่น PM2.5

TGAH8e.png

หลักการทำงาน

TGPhHa.png

เวอร์ชั่น (Version)

SPS30 V1.0

ความคิดเห็น (Comment)

x

ตัวอย่างบล็อก